Psychiatra

Psychiatra to wykwalifikowany lekarz, który ukończył studia medyczne i posiada uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich oraz recept. W sytuacji konieczności, może skierować pacjenta na leczenie szpitalne. Jego działalność obejmuje diagnozowanie, leczenie i rehabilitację zaburzeń psychicznych, a także prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie tego rodzaju schorzeniom. Ponadto, psychiatra zajmuje się sporządzaniem opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków służących celom inwalidztwa, zatrudnienia i postępowań sądowych.

Mimo że zazwyczaj podkreśla się, że różni go od psychologa i psychoterapeuty możliwość przepisywania leków, w praktyce stosuje również metody terapeutyczne oparte na rozmowie. Współpracuje także z innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem.

Konsultacja psychiatryczna Piaseczno Józefosław Julianów

Kiedy należy umówić się na wizytę u psychiatry?

Trudności psychiczne mogą objawiać się na różne sposoby. Niepokojące oznaki, które mogą wskazywać na konieczność konsultacji psychiatrycznej, obejmują m.in.:

 • Trwałe uczucie przygnębienia, brak energii i bezradność.
 • Skrajne zmiany nastroju.
 • Nadmierne uczucie lęku i zmartwienia.
 • Bezsenność i apatia.
 • Niemożność radzenia sobie z codziennymi obowiązkami.
 • Długotrwały stres.
 • Trudności w akceptacji nowej sytuacji życiowej lub tożsamości płciowej.
 • Przeżycia traumatyczne, wypadki, śmierć lub choroba.
 • Problemy z koncentracją i pamięcią.
 • Uzależnienia.
 • Samookaleczenia lub autoagresja.

Jeśli istnieje wątpliwość, czy lepiej udać się do psychologa czy psychiatry, warto rozpocząć od wizyty u psychologa, który może skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty w przypadku potrzeby farmakoterapii.

Psycholog

Gabinet psychologiczny/terapuetyczny to neutralna przestrzeń, w której u boku specjalisty Pacjent może rozpocząć pracę nad sobą, eksplorować swoje myśli, uczucia, wybory życiowe i inne aspekty swojej osobowości. To intymne i poufne środowisko, stworzone z myślą o bezpiecznym dzieleniu się trudnościami oraz odkrywaniu potencjału do zmiany.

Psycholog Piaseczno

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa?

Korzyści płynące z korzystania z pomocy psychologa są liczne. Pacjenci borykający się z różnego rodzaju trudnościami, kryzysem, przewlekłym stresem lub przygnębieniem często doświadczają braku radości w życiu codziennym, a ich emocje są skierowane ku negatywnym, towarzyszącym im lękom i niepokojom.

Warto zainwestować w zdrowie psychiczne,które jest równie ważne jak dbanie o fizyczne samopoczucie. Dlatego też zwracanie się o wsparcie do specjalisty jest kluczowe.

Podczas konsultacji psychologicznej psycholog koncentruje się na zrozumieniu problemu zgłaszanego przez pacjenta oraz na jego sytuacji życiowej. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy, wywiadu i zebranych informacji specjalista może dokonać diagnozy oraz zalecić odpowiednią formę pomocy.

Psycholog skupia się na obecnych potrzebach pacjenta, uwzględniając przyczyny jego problemów, doświadczenia z przeszłości oraz cele terapii, które zostają potencjalnie wyznaczone.

Przyczynami dyskomfortu psychicznego mogą być różnorodne sytuacje, takie jak traumatyczne doświadczenia, nagła zmiana życiowa, choroba, problemy w relacjach czy wypalenie zawodowe. Psycholog podejmuje współpracę zarówno z pacjentem, jak i jego najbliższymi, aby zapewnić kompleksową pomoc.

Podczas konsultacji, psycholog może stosować różnorodne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne, opierając się na zebranych danych i obserwacjach. W niektórych przypadkach może zalecić dalszą diagnostykę oraz konsultację z lekarzami innych specjalizacji, takimi jak neurolog czy psychiatra.

Odczuwanie cierpienia psychicznego może być spowodowane m.in.:

 • traumatycznym doświadczeniem (śmierć, wypadek);
 • nagłą zmianą sytuacji życiowej (zmiana miejsca zamieszkania, zerwanie bliskiej więzi);
 • przewlekłą lub nagłą chorobą;
 • problemami w związku (rozwód, separacja);
 • wypaleniem zawodowym (nadmiar obowiązków, stres w miejscu pracy);
 • innymi sytuacjami, w tym bliżej nieokreślonymi (odczuwanie smutku, brak energii, złe samopoczucie bez objawów fizycznych).

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to profesjonalista zajmujący się przeprowadzaniem terapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, behawioralnej, kognitywnej lub innych form terapii psychologicznych, aby pomóc pacjentom/klientom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, osobistymi, społecznymi lub zawodowymi. Ich celem jest pomaganie pacjentom/klientom w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności emocjonalnych, behawioralnych lub psychicznych poprzez rozmowy, wsparcie, techniki i inne narzędzia terapeutyczne. Psychoterapeuci pracują nie tylko z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, ale również z osobami, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie życiowe i relacje interpersonalne. W swojej pracy psychoterapeuci kierują się etyką zawodową, zasadami poufności, zapewniają bezpieczne środowisko dla swoich pacjentów/klientów.

Psychoterapia Piaseczno Józefosław Julianów

Czym jest psychoterapia ?

Psychoterapia stanowi jedną z kluczowych metod leczenia różnorodnych zaburzeń i problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Jej rodzaj jest dostosowany do specyficznych potrzeb i sytuacji danej osoby. Obejmuje cykl spotkań pacjęta/klienta z terapeutą, indywidualnych lub w większej grupie, w zależności od rodzaju terapii.

Zaleca się psychoterapię jako formę wsparcia dla osób borykających się z różnymi zaburzeniami psychicznymi np. o charakterze psychogennym tak jak zachowania nerwicowe, psychosomatyczne, czy zaburzenia osobowości. Zwykle to psycholog kieruje pacjenta na psychoterapię, uwzględniając jego potrzeby i diagnozę.

W zależności od wybranego nurtu psychoterapeutycznego podjęta terapia może się różnić:

 • czy terapeuta przyjmie postawę bardziej lub mniej dyrektywną i aktywną podczas sesji:
 • częstotliwością spotkań oraz kontekstem, w jakim pacjent będzie się starał zrozumieć problemy z którymi się zmaga;
 • skupieniem się na zdarzeniach teraźniejszych lub przeszłych (nawet wczesnego dzieciństwa);
 • relacją terapeutyczną;
 • długością i częstotliwością sesji terapeutycznych.

Analiza indywidualnej sytuacji pacjenta ma istotne znaczenie dla skuteczności psychoterapii. W przypadku jednorodnych zaburzeń, które kwalifikują się do terapii indywidualnej, takich jak depresja czy fobia społeczna, terapeuta skupia się na identyfikacji jednego głównego czynnika psychogennego.

Niemniej jednak, znaczna część pacjentów boryka się z różnorodnymi schorzeniami natury psychicznej, które mogą wynikać z wielu różnych czynników. W takich przypadkach ważna jest szczegółowa analiza, aby dostosować terapię do konkretnych potrzeb i okoliczności pacjenta.

Kiedy iść na psychoterapię ?

Problemy, z którymi warto zwrócić się po pomoc w ramach psychoterapii indywidualnej to m.in.:

 • depresja;
 • przewlekły stres;
 • odczuwanie trudnych emocji (frustracja, złość, lęk);
 • pogłębiające się złe samopoczucie psychiczne (smutek, przygnębienie);
 • niska samoocena,
 • problemy w związku;
 • trudności w bliskich relacjach;
 • uzależnienia;
 • wypalenie zawodowe,
 • bezsenność;
 • fobie i lęki;
 • nerwica;
 • psychoza;
 • natręctwa;
 • ataki paniki;
 • zespół stresu pourazowego (PSD);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 • wzrastanie w dysfunkcyjnej rodzinie (DDD);
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia funkcji seksualnych;
 • zaburzenia osobowości;
 • agresja;

Wskazaniem do terapii może być wiele innych sytuacji. Warto rozważyć jej podjęcie zawsze, gdy odczuwa się dyskomfort lub trudności, z którymi nie można sobie samodzielnie poradzić.

Jaką terapię wybrać ? Indywidualną czy grupową ?

Odpowiedź na to pytanie zazwyczaj zależy od celu, który ma być osiągnięty poprzez sesje terapeutyczne oraz rodzaju trudności, z jakimi boryka się pacjent. Jeśli problem dotyczy głównie jednostki, pacjent nie  ma prolemów z relacjami społecznymi, to prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem będzie praca indywidualna. Natomiast przy trudnościach z funkcjonowaniem w relacjach rodzinnych albo partnerskich terapeuta może zalecić terapię rodzin lub par.

Gdy problemem jest nadmierne wycofanie z relacji z innymi ludźmi, występują zaburzenia ze spektrum autyzmu, lęki, uzależnienia wskazana jest psychoterapia grupowa, która również może być nieocenionym wsparciem przy traumatycznych przeżyciach, utracie osób bliskich oraz uczestnictwie w klęskach żywiołowych.

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy Piaseczno Józefosława Julianów

Psycholog dziecięcy służy wsparciem najmłodszym Pacjentom, którzy doświadczają dyskomfortu psychicznego, zaburzeń rozwojowych, kryzysów rodzinnych, problemów edukacyjnych oraz innych trudności. Jeśli Twoje dziecko zmaga się z problemami w domu, szkole lub w relacjach z rówieśnikami, a samodzielna pomoc wydaje się niewystarczająca warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia specjalisty.

Kim jest psycholog dziecięcy ?

Psycholog dziecięcy to szczególna specjalizacja, której zadaniem jest rozumienie i diagnoza trudności psychologicznych wieku dziecięcego, to ekspert we wsparciu przezwyciężania problemów psychologicznych dzieci. 

Do jego zawodowych zadań należy:

 • pomoc np. przy zamianie szkoły, miejsca zamieszkania;
 • wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych np. śmierć osób bliskich, rozwód rodziców;
 • edukacja;
 • przeprowadzanie testów;
 • diagnozowanie,
 • opiniowanie.

Psycholog dziecięcy często współpracuje z innymi specjalistami, np. z logopedą czy lekarzem psychiatrą. Niekiedy prowadzi również psychoterapię dzieci.

Kiedy umówić się do psychologa dziecięcego?

Sygnałami przeżywania trudności rozwojowych lub zaburzeń psychicznych u dzieci, w których pomaga psycholog dziecięcy, mogą być m.in.:

 • w okresie przedszkolnym: niestosowanie się do zaleceń i reguł opiekuna, przeżywanie lęków, zaburzone relacje z rodzicami, lekceważenie lub odrzucenie przez rówieśników, nieadekwatne wyrażanie emocji oraz zbyt duże zainteresowanie grami komputerowymi czy telewizją.
 • w okresie wczesnoszkolnym: nadmierna impulsywność, nieadekwatne rakcje do sytuacji, zaniżone umiejętności społeczne, długie utrzymywanie się lęków, trudności w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, brak zrozumienia i wyrażania złożonych emocji, negatywne myśli na temat siebie i innych, słabe przystosowanie do warunków szkolnych, wzmożona męczliwość, trudności z koncentracją uwagi, obniżona wytrwałość oraz brak motywacji do nauki.

Jeśli zauważysz nieharmonijny rozwój swojego dziecka rozważ konsultację z psychologiem dziecięcym. Warto szukać wsparcia specjalisty, gdy maluch ma trudności z komunikacją lub nawiązywaniem relacji, unika zabaw i wydaje się izolować w swoim własnym świecie.

Dodatkowym wskazaniem do spotkania ze specjalistą mogą być problemy wychowawcze oraz nasilone reakcje złości, płaczu lub lęku. Ważne jest także skonsultowanie przypadków bólów głowy, brzucha czy nocnego moczenia się, które nie wydają się mieć podłoża somatycznego.

Psycholog dziecięcy jest również nieocenionym wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroby przewlekłe czy doświadczenie przemocy ze strony rówieśników.

Psycholog dla młodzieży

Problemy z budowaniem tożsamości, sięganie po używki czy doświadczanie przemocy rówieśniczej – to tylko niektóre z trudności, z jakimi młodzież może się zmagać. W okresie dorastania niejednokrotnie pojawiają się wyzwania emocjonalne, z którymi nie zawsze można sobie poradzić samodzielnie. Dlatego też istnieje pomoc psychologa dla młodzieży. Gdy nastolatek boryka się z trudnościami emocjonalnymi, warto skorzystać z wsparcia specjalisty, który może pomóc zrozumieć i radzić sobie z problemami. 

Kim jest psycholog dla młodzieży ?

Psycholog zajmuje się udzielaniem pomocy i doradztwa psychologicznego, przeprowadzaniem testów, diagnozowaniem oraz opiniowaniem. Ponadto, może wspierać w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Czasami również prowadzi psychoterapię, co stanowi metodę leczenia osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Specjalista pracujący z nastolatkami jest ekspertem w rozwiązywaniu problemów związanych z okresem dorastania, udzielając wsparcia zarówno nastolatkowi, jak i jego rodzinie. Praca psychologa z młodymi pacjentami opiera się głównie na dialogu, w którym kluczową rolę odgrywa empatyczne słuchanie.

Psycholog może stosować różnorodne techniki, w tym tzw. dialog ukierunkowany (sokratejski), który umożliwia nastolatkowi samodzielne dochodzenie do odpowiednich wniosków i rozwiązań. W niektórych sytuacjach szczególnie pomocne mogą być techniki odgrywania czy zamiany ról. Dodatkowo, psycholog często prowadzi psychoedukację, np. na temat okresu dorastania, wykorzystując tę metodę zarówno w odniesieniu do nastolatka, jak i jego rodziców.

Kiedy skorzystać z pomocy psychologa dla młodzieży ?

Chociaż zmienność nastroju, nietypowe pomysły i skłonność do eksperymentów są typowymi cechami wieku nastoletniego, warto zdawać sobie sprawę, że w tym okresie mogą również pojawić się objawy zaburzeń psychicznych. Ten problem jest bardziej powszechny, niż często sądzimy. Szczególnie zwraca się uwagę na rozpowszechnienie różnorodnych zaburzeń depresyjnych, dotykających około 20% nastolatków. Dlatego ważne jest, abyśmy byli czujni i w przypadku zauważenia objawów wskazujących na problemy zdrowia psychicznego, takie jak zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia psychotyczne, zwrócić się o specjalistyczną pomoc.

Objawy alarmujące to te, które utrzymują się przez dłuższy okres i zakłócają normalne funkcjonowanie nastolatka w różnych obszarach życia, takich jak dom, szkoła czy relacje z rówieśnikami. Szybka interwencja jest niezbędna w przypadku doznawanego cierpienia lub destrukcyjnego zachowania dziecka, takie jak lęki, stany depresyjne, unikanie szkoły, ograniczenie spożywania jedzenia, prowokowanie wymiotów, używanie narkotyków lub dopalaczy, autoagresja oraz myśli samobójcze.

Sygnały, które mogą świadczyć o tym, że nastolatek potrzebuje wsparcia specjalisty to wszystkie problemy młodzieży — m.in.:

 • wahania nastroju, wzmożona emocjonalność, nastroje depresyjne;
 • apatia, wycofanie, unikanie kontaktu z rówieśnikami, porzucenie zainteresowań;
 • nasilone przejawy buntu, przeciwstawianie się autorytetom, łamanie zasad;
 • trudności w uczeniu się, brak motywacji do nauki, problemy z koncentracją;
 • trudności z utrzymaniem przyjaźni, przyjmowaniem zdania innych czy akceptowaniem nagłych zmian;
 • nieprzemijające zainteresowania charakterystyczne dla młodszych dzieci;
 • zmiany w nawykach żywieniowych, nadmierne ćwiczenia fizyczne, ograniczanie jedzenia;
 • brak asertywności;
 • objawy uzależnienia od substancji psychoaktywnych, internetu czy hazardu;
 • przejawy nieakceptowania zmian w swoim wyglądzie;
 • problemy z określeniem rodzącej się tożsamości;
 • problemy z odkrywaniem seksualności.

Seksuolog

Seksuolog specjalizuje się w obszarze seksuologii, interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy, która bada aspekty seksualnego życia człowieka, obejmując zarówno sfery ciała, jak i psychiki. Ich eksperckie wsparcie jest nieocenione zarówno dla osób, które stawiają pierwsze kroki w sferze intymności, jak i dla tych, którzy borykają się z różnorodnymi trudnościami.

Pierwsze doświadczenie seksualne często wywiera ogromny wpływ na nasze późniejsze życie intymne. Dlatego tak istotne jest, abyśmy mogli skorzystać z porady seksuologa w momencie, gdy zbliżamy się do tego ważnego kroku. Seksuolog może dostarczyć nam niezbędnych wskazówek, abyśmy mogli przejść przez ten etap w sposób bezpieczny i świadomy, pomagając nam zrozumieć nasze emocje, potrzeby oraz podjąć decyzje zgodne z naszymi wartościami i preferencjami.

Dodatkowo, seksuolog może być wsparciem dla osób borykających się z problemami takimi jak zaburzenia erekcji czy trudności w osiągnięciu orgazmu. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, mogą zaoferować skuteczne strategie zarówno w zakresie fizycznym, jak i psychologicznym.

Jednak rola seksuologa nie ogranicza się jedynie do obszarów problematycznych. Mogą oni również udzielać porad w zakresie anatomii, higieny intymnej, metod zapobiegania ciąży oraz wspierać osoby z trudnościami w akceptacji własnej orientacji seksualnej lub określeniu tożsamości płciowej. Dzięki temu pomagają one klientom lepiej zrozumieć i zaakceptować siebie, co może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego i emocjonalnego.

W związku z powyższym, konsultacja seksuologiczna może być niezwykle wartościowym doświadczeniem dla każdego, kto pragnie lepiej zrozumieć i pielęgnować swoje życie intymne oraz zdrowie psychiczne.

Z jakimi problemami udać się do seksuologa?

Z pewnością warto skonsultować się z seksuologiem, gdy doświadczasz trudności lub niepokojących zmian w swoim życiu seksualnym. Oto kilka przykładowych problemów, przy których warto rozważyć wizytę u seksuologa:

1. Zaburzenia erekcji (niepełna, zanikająca, brak erekcji): Seksuolog może pomóc zidentyfikować przyczyny zaburzeń erekcji i zaproponować odpowiednie metody leczenia, zarówno psychologiczne, jak i farmakologiczne.

2. Zaburzenia wytrysku (przedwczesny, opóźniony, brak wytrysku): Seksuolog może pomóc w zrozumieniu mechanizmów regulujących wytrysk oraz zaproponować terapie mające na celu poprawę kontroli nad ejakulacją.

3. Zaburzenia popędu seksualnego (wzmożony, obniżony): Nieprawidłowości w poziomie popędu seksualnego mogą mieć różne przyczyny, od problemów hormonalnych po czynniki psychologiczne. Seksuolog może pomóc zidentyfikować i leczyć te problemy.

4. Bolesne stosunki płciowe (dyspaurenia): Dyspaurenia, czyli bolesne współżycie, może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak infekcje, stany zapalne czy problemy psychologiczne. Seksuolog może pomóc w diagnozie i leczeniu tego schorzenia.

5. Niemożność odbycia stosunku płciowego (pochwica): Pochwica, czyli niemożność odbycia stosunku płciowego z powodu skurczu mięśni krocza, może być problematyczna dla osób doświadczających jej. Seksuolog może pomóc w zarządzaniu tym schorzeniem i poprawie komfortu podczas aktywności seksualnej.

6. Brak orgazmu (anorgazmia) lub trudności w jego osiągnięciu: Seksuolog może pomóc zrozumieć przyczyny braku orgazmu oraz zaproponować strategie terapeutyczne mające na celu poprawę doświadczeń seksualnych.

7. Uzależnienie od seksu (seksoholizm): Seksuolog może pomóc w identyfikacji problemu uzależnienia od seksu oraz zaproponować strategie terapeutyczne prowadzące do zdrowego podejścia do seksualności.

8. Brak akceptacji (lub trudności z określeniem) swojej orientacji seksualnej: Osoby zmagające się z problemami związanymi z akceptacją własnej orientacji seksualnej mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie u seksuologa.

9. Problemy z tożsamością płciową (transseksualizm): Osoby przeżywające trudności związane z tożsamością płciową mogą skorzystać z pomocy seksuologa w procesie zrozumienia siebie i podejmowania decyzji dotyczących swojej płciowej tożsamości.

Niektóre z tych problemów mogą być trudne do omówienia, ale ważne jest pamiętanie, że seksuolog jest profesjonalistą, który podejdzie do Twoich problemów z empatią, szacunkiem i dyskrecją. Z pomocą seksuologa możesz znaleźć drogę do zdrowego i satysfakcjonującego życia seksualnego.