Psycholog

 • Konsultacja online - 200zł/50min
 • Konsultacja psychologiczna indywidualna - 200zł/50min
 • Konsultacja partnerska - 200zł/50min
 • Konsultacja psychodietetyczna - od 200zł/50min
 • Konsultacja psychologiczna dla rodziców -200zł/50min
 • Relaksacja - 200zł/50min

Psychoterapeuta

 • Konsultacja psychoterapeutyczna - 200zł/50min
 • Psychoterapia depresjii - 200zł/50min
 • Psychoterapia indywidualna - 200zł/50min
 • Psychoterapia par i małżeństw - 300zł/80min
 • Psychoterapia traumy - 200zł/50min
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych 200zł/50min

Seksuolog

 • Kosultacja online -200zł/50min
 • Konsultacja seksuologiczna indywidualna - 200zł/50min
 • Terapia seksuologiczna - 200zł/50min
 • Terapia seksuologiczna dla par - 300zł/80min

Usługi dodatkowe

Wizyta stacjonarna
 • Wydanie zaświadczenia na prośbę pacjenta - 100zł
 • Wydanie zaświadczenia do celów sądowych - 500zł
 • Wizyta domowa* - 400zł/50min
Zasady odbywania sesji:
 • Każdy proces terapeutyczny zaczyna się od trzech sesji konsultacyjnych, następnie omawiamy kontrakt na terapię/terapię seksuologiczną i podejmujemy decyzję o dalszej pracy.
 • Terapia jest skutecznym narzędziem leczącym pod warunkiem, że jest się obecnym_ą na sesjach. W związku z tym sesje odwołujemy tylko w bardzo ważnych sytuacjach. Wyjątkiem są zaplanowane wcześniej urlopy. Jeśli sesja nie może odbyć się stacjonarnie to w pierwszej kolejności rozważany jednorazowe przeniesienie sesji na platformę online, a dopiero potem odwołujemy.
 • W sytuacjach bardzo ważnych można odwołać sesję bez ponoszenia kosztów, jeżeli specjalista_ka zostanie powiadomiony_a minimum 24 godziny wcześniej.
 • W przypadku, gdy uczestnik_czka terapii nie powiadomi specjalisty_ki o fakcie nieobecności z wyprzedzeniem minimum 24 godzin wówczas zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za opuszczoną sesję.
 • Jeżeli sesje są odwoływane z zachowaniem wyznaczonego czasu minimum 24 godzin wcześniej ale dzieje się to nagminnie specjalista_ka ma prawo zakończyć proces terapeutyczny z daną osobą_ami, ponieważ regularne uczestnictwo w sesjach jest jednym z elementów wzięcia odpowiedzialności za proces terapeutyczny a nieobecności w dłuższej perspektywie bardzo utrudniają prowadzenie procesu terapeutycznego.
 • Jeżeli specjalista_ka odwołuje sesję jest zobowiązany_a powiadomić o tym fakcie uczestnika_czkę terapii w możliwie najszybszym termie. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje sesja zastępcza w możliwym, najszybszym wspólnie ustalonym terminie (wyjątkiem są wcześniej zaplanowane urlopy).
 • Płatności za nieodwołane sesje oraz konieczność regularnego uczęszczania na sesje wynika z faktu, że usługa psychoterapii nie jest sumą jednorazowych 50 -minutowych sesji. Psychoterapia jest procesem, w którym to specjalista_ka rezerwuje dla osoby cykliczny termin. Każdy_a specjalista_ka może poprowadzić określoną ilość procesów psychoterapeutycznuych, zatem decydując się na współpracę z daną osobą, specjalista_ka zastrzega swój czas dla konkretnej osoby, blokując jednocześnie przyjęcie do procesu kolejnej osoby.
 • W przypadku niestawienia się na sesji uczestnika_czki terapii, specjalista_ka wysyła wiadomość o treści: „Dzień dobry, byliśmy umówieni na sesję dzisiaj o godz. X. Proszę o kontakt.” W przypadku braku kontaktu ze strony osoby uczestniczącej w terapii pozostałe umówione wizyty są zwalniane w systemie i może się na nie umówić inna osoba.
  Podczas sesji terapii/terapii seksuologicznej nie można być pod wpływem środków zmieniających świadomość tj. alkohol, narkotyki.
 • W trakcie trwania terapii i po jej zakończeniu specjalistę_kę obowiązuje tajemnica zawodowa. Nawet śmierć pacjenta nie zwalnia z jej zachowania. Jako osoby wykonujące zawód medyczny jesteśmy zobowiązani_e do zachowania tajemnicy na mocy artykułu 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm), a w zakresie w jakim wykonujemy czynności dotyczące ochrony zdrowia psychicznego na mocy art. 50 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz artykułu 14 ust. 3 ustawy z dn. 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • Odstępstwo od zachowania tajemnicy zawodowej obowiązuje w sytuacjach:
  • Bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia osoby pacjenckiej lub innych osób
  • Na mocy postanowienia sądu lub prokuratury jedynie w sprawie karnej – ze względu na dobro procesu terapeutycznego można odwołać się od tego postanowienia
  • W sytuacjach wymienionych w art. 240 Kodeksu Karnego