Psychoterapeuta Piaseczno Józefosława Julianów

Psychoterapeuta Piaseczno Józefosław Julianów

Psychoterapeuta

Psychoterapia Piaseczno Józefosław Julianów

Psychoterapeuta to profesjonalista zajmujący się przeprowadzaniem terapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, behawioralnej, kognitywnej lub innych form terapii psychologicznych, aby pomóc pacjentom/klientom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, osobistymi, społecznymi lub zawodowymi. Ich celem jest pomaganie pacjentom/klientom w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności emocjonalnych, behawioralnych lub psychicznych poprzez rozmowy, wsparcie, techniki i inne narzędzia terapeutyczne. Psychoterapeuci pracują nie tylko z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, ale również z osobami, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie życiowe i relacje interpersonalne. W swojej pracy psychoterapeuci kierują się etyką zawodową, zasadami poufności, zapewniają bezpieczne środowisko dla swoich pacjentów/klientów.

Czym jest psychoterapia ?

Psychoterapeuta Piaseczno Józefosław Julianów

Psychoterapia stanowi jedną z kluczowych metod leczenia różnorodnych zaburzeń i problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Jej rodzaj jest dostosowany do specyficznych potrzeb i sytuacji danej osoby. Obejmuje cykl spotkań pacjęta/klienta z terapeutą, indywidualnych lub w większej grupie, w zależności od rodzaju terapii.

Zaleca się psychoterapię jako formę wsparcia dla osób borykających się z różnymi zaburzeniami psychicznymi np. o charakterze psychogennym tak jak zachowania nerwicowe, psychosomatyczne, czy zaburzenia osobowości. Zwykle to psycholog kieruje pacjenta na psychoterapię, uwzględniając jego potrzeby i diagnozę.

W zależności od wybranego nurtu psychoterapeutycznego podjęta terapia może się różnić:

 • czy terapeuta przyjmie postawę bardziej lub mniej dyrektywną i aktywną podczas sesji:
 • częstotliwością spotkań oraz kontekstem, w jakim pacjent będzie się starał zrozumieć problemy z którymi się zmaga;
 • skupieniem się na zdarzeniach teraźniejszych lub przeszłych (nawet wczesnego dzieciństwa);
 • relacją terapeutyczną;
 • długością i częstotliwością sesji terapeutycznych.

Analiza indywidualnej sytuacji pacjenta ma istotne znaczenie dla skuteczności psychoterapii. W przypadku jednorodnych zaburzeń, które kwalifikują się do terapii indywidualnej, takich jak depresja czy fobia społeczna, terapeuta skupia się na identyfikacji jednego głównego czynnika psychogennego.

Niemniej jednak, znaczna część pacjentów boryka się z różnorodnymi schorzeniami natury psychicznej, które mogą wynikać z wielu różnych czynników. W takich przypadkach ważna jest szczegółowa analiza, aby dostosować terapię do konkretnych potrzeb i okoliczności pacjenta.

Kiedy iść na psychoterapię ?

Psychoterapeuta Piaseczno Józefosław Julianów

Problemy, z którymi warto zwrócić się po pomoc w ramach psychoterapii indywidualnej to m.in.:

 • depresja;
 • przewlekły stres;
 • odczuwanie trudnych emocji (frustracja, złość, lęk);
 • pogłębiające się złe samopoczucie psychiczne (smutek, przygnębienie);
 • niska samoocena,
 • problemy w związku;
 • trudności w bliskich relacjach;
 • uzależnienia;
 • wypalenie zawodowe,
 • bezsenność;
 • fobie i lęki;
 • nerwica;
 • psychoza;
 • natręctwa;
 • ataki paniki;
 • zespół stresu pourazowego (PSD);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 • wzrastanie w dysfunkcyjnej rodzinie (DDD);
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia funkcji seksualnych;
 • zaburzenia osobowości;
 • agresja;

Wskazaniem do terapii może być wiele innych sytuacji. Warto rozważyć jej podjęcie zawsze, gdy odczuwa się dyskomfort lub trudności, z którymi nie można sobie samodzielnie poradzić.

 

Jaką terapię wybrać ? Indywidualną czy grupową ?

Odpowiedź na to pytanie zazwyczaj zależy od celu, który ma być osiągnięty poprzez sesje terapeutyczne oraz rodzaju trudności, z jakimi boryka się pacjent. Jeśli problem dotyczy głównie jednostki, pacjent nie  ma prolemów z relacjami społecznymi, to prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem będzie praca indywidualna. Natomiast przy trudnościach z funkcjonowaniem w relacjach rodzinnych albo partnerskich terapeuta może zalecić terapię rodzin lub par.

Gdy problemem jest nadmierne wycofanie z relacji z innymi ludźmi, występują zaburzenia ze spektrum autyzmu, lęki, uzależnienia wskazana jest psychoterapia grupowa, która również może być nieocenionym wsparciem przy traumatycznych przeżyciach, utracie osób bliskich oraz uczestnictwie w klęskach żywiołowych.

 

Psychoterapeuta Piaseczno Józefosław Julianów

Psychoterapeuta Piaseczno Józefosław Julianów